Scenario's

Herkennen onveilige situaties
Je kunt veel zelf doen om in je eigen woonomgeving brand te voorkomen. Aan de hand van diverse brandgevaarlijke situaties worden kinderen bewust gemaakt van de gevaren in de eigen leefomgeving. Kinderen zoeken zelf de gevaarlijke situaties op en worden aangespoord om actief na te denken om deze te voorkomen.

Wat doe jij bij brand?
In dit scenario leren de hoe ze zichzelf en anderen in veiligheid brengen. Daarbij maken we kinderen onder andere bewust van het belang van een rookmelder en leren hen goed na te denken over een vluchtplan. Dat doen we in een nagebootste brand waarbij ze moeten vluchten. Door doen en leren te combineren, ontdekken kinderen razendsnel hoe ze dit kunnen toepassen in hun eigen woonomgeving.

112 melding
Als er iets ernstigs aan de hand is, kun je altijd 112 bellen. Maar nooit voor de lol! We leren de bezoekers welke informatie ze paraat moeten hebben voordat ze de hulpdiensten bellen. Hoe kun je veilig bellen en wat wordt er gevraagd door de meldkamer? In de praktijk blijkt dat er – voor zowel jongeren als senioren – vaak een drempel is om 112 te bellen. We leren de bezoekers in een scenario – via een rollenspel in een nagebootste meldkamer – hoe zij adequaat een incident via 112 kunnen melden aan politie, brandweer en ambulancedienst.

Verkeersveiligheid
Waar moet je op letten in de buurt van een vrachtwagen, bus of ander groot voertuig? Kennen jullie de dode hoek? Met deze vragen geven we kinderen – met behulp van een echte bus – inzicht in de gevaren in de omgeving van een groot voertuig. Daarna spelen de kinderen een quiz om te checken of de boodschap is overgekomen.

Internetveiligheid
In dit scenario leren de deelnemers welke informatie je wel en niet achter moet laten op internet.

Vervolgens gaat ieder kind op zijn eigen pc aan de slag met een social media platform en kiest enkele contacten. Hierachter schuilen personen die een risico vertegenwoordigen (cyberpesten, loverboy, grooming, cyberdiefstal/privacy). Verder laten we zien wat er gebeurt met gegevens die je op internet achterlaat, ook als je inlogt via social media. Zo worden kinderen zich bewust van de risico’s op internet en geven we hen handvaten om veilige keuzes te maken.

Noodsituaties
Bij langdurige stroomuitval, wateroverlast, noodweer of een griepepidemie spreekt men van een ‘noodsituatie’. De kans is niet heel groot, maar toch kan iedereen ermee te maken krijgen. De impact kan dan enorm zijn. We oefenen in het herkennen van noodsituaties en hoe te handelen. In dit scenario gaan we in op hoe je de hulpdiensten kunt helpen tijdens een noodsituatie. Social media spelen hierin een grote rol. We leren de kinderen hoe ze gebruik kunnen maken van onder andere NL Alert, welke informatie belangrijk is en hoe ze aanwijzingen van autoriteiten op moeten volgen.

Groepsdruk
Dit scenario is samen met bureau HALT en Politie ontwikkeld. Kinderen zijn zich niet (altijd) bewust van groepsdruk en de grote gevolgen die dit fenomeen kan hebben. De leerlingen maken onder druk van de groep hele andere, foute, keuzes. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vandalisme, alcoholgebruik, etc. We leren kinderen op een interactieve manier dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes. Wanneer dit inzicht er is, kunnen ze beter inschatten of ze iets wel of niet moeten doen. Kinderen leren dat je zelf iemand bent, je hoeft niet te doen wat een groep van jou wil.

Voordelen op een rij

 • Kostenbesparing en tijdsbesparing op school
 • Levensechte scenario’s
 • Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
 • Bewezen resultaat: kinderen zijn zelfredzamer en beter voorbereid op onveilige situaties
 • Hoog rendement
 • Olievlekeffect: leerlingen brengen het geleerde in de praktijk en informeren de omgeving
 • Opleiding door mensen uit de praktijk
 • Efficiënte én effectieve lesmethodieken
 • Eigentijdse aansprekende aanpak met serious gaming (Game of Heroes)
 • Blijvend effect door thematische praktijkopdrachten en minigames
 • Competitie-element voor extra stimulans en uitdaging

Schoolreis- en/of excursiepakket

 • Kosten: € 27,50 (excl btw / excl busvervoer) per persoon
 • Interactief programma in de Risk Factory
 • Tijdsduur 3 uur
 • Voor en natraject voor school
 • Speciale aanbieding bij OAD

Ja, ik meld mij aan!

Spannende school excursie over veiligheid op spectaculaire wijze in hangar gecombineerd.